Plánované aktivity na rok 2015

 

 

PLÁN AKTIVIT AHKJ PRO ROK 2015

 

 

Úplný název KHK/RHK/OHK: Asociace Hospodářských komor Jihozápad

Předseda:                               Ing. Miloslav Zeman

Tajemník:                              

Adresa:                                   Náměstí republiky 16, Plzeň

Telefon:                                  378 22 11 00

E-mail:                                    ahkj@AHKJ.cz

Web:                                       www.ahkj.cz

 

Plán aktivit

 

17.12.2014      Vánoční setkání všech členů a vedení města Plzně + Plzeňského Kraje

 

Únor 2015       Setkání s guvernérem / ekonomem na téma vývoj kursu koruny a českého hospodářství

 

                        Vyhlášení Stavby roku 2014 – start přihlašování staveb

 

Březen 2015   Zorganizování dalšího workshopu TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Duben 2015    Delegace společně s Hejtmanem Plzeňského kraje do Vietnamu a Číny

                        Ve Vietnamu navázání spolupráce s některou oblastí ( Ho Chi Minh City)

V Číně prohloubení spolupráce s oblastí Zhejiang a start zahraničních kanceláří

 

Květen 2015   Uvítání delegace z Kazachstánu, rozšíření partnerství, start krajské kanceláře

 

                        Slavnostní vyhlášení vítězů STAVBA ROKU 2014

 

Červen 2015   Setkání s vedením Plzeňského kraje

                        Pravidelné setkání s Primátorem města Plzně a vedením

 

 

Září 2015        Organizování delegace do Yekaterinburgu (RUS) společně s Plzeňským krajem Navázání nových kontaktů pro zájemce

 

Říjen 2015      FINPEX 2015

                                   Veletrh stavebních aktivit společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Svazem architektů, Komorou autorizovaných inženýrů

                                   Včetně Slavnostního večera

 

Prosinec 2015 Vánoční setkání všech členů s vedením města + Plzeňského kraje