Kalendář akcí za rok 2014

 

Kalendář akcí za rok 2013

 

21. března 2013

pořádala OHKP seminář s místopředsedou ÚHOS panem Mgr. Hynkem Bromem na téma "Novelizace zákona o veřejných zakázkách, občanského zákoníku a hospodářské soutěži"

 

25. března  2013

proběhlo 8. Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Plzeňsko.

 

2. dubna 2013

proběhlo ve spolupráci s náměstek primátora města Plzně Martinem Zrzaveckým a náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Jiřím Stručkem společné fórum na téma:

"Strategie odborného vzdělávání v Plzni a Plzeňském kraje"

Společného fóra se účastnili zástupci OHKP, vedení Krajského úřadu, členové rady města Plzně, zástupci Západočeské univerzity v Plzni, zástupci Hospodářské komory ČR a řada firem z Plzeňského kraje.

Při jednání byla otevřena možnost vytvoření seznamu potřebných profesí pro období 2013 - 2023 a zpětné porovnání současného stavu předpokládaných absolventů SŠ a VŠ. 

 

28. května 2013

proběhlo slavnostní vyhlášení oceněných děl - STAVBA ROKU 2012.

Desátého ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se účastnilo celkem 37 staveb. Spolu-vyhlašovateli soutěže jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Česká komora architektů, Obec architektů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Více o této akci naleznete na  www.stavbaroku.cz

OHK Plzeňsko uzavřela dohodu s IHK Regensburg o výstavě děl v jejich sídle v centru Regensburgu. Od poloviny listopadu budou  v IHK Regensburg vystaveny nejlepší stavby soutěže Stavba roku 2012 a prezentace vystavovatelů a soutěžících.

 

 17. června 2013

proběhlo za účasti pana primátora města Plzně Mgr. Martinem Baxou a ředitelem společnosti Plzeň 2015 panem Ing. Erichem Benešem setkání s podnikateli na téma " Prezentace projektu Evropské hlavní město kultury 2015 ".   

 

 3. září 2013

proběhlo setkání s představiteli čínské delegace z partnerské provincie Zhejiang   

 

9. září 2013

se uskutečnilo setkání s podnikatelem a předsedou hnutí ANO, Andrejem Babišem.  

 

 9. října 2013

 proběhlo setkání s místopředsedou TOP 09 panem Miroslavem Kalouskem.

 

14. - 15. října 2013

proběhl za garance OHK Plzeňsko 6. ročník veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí - FINPEX 2013.  Akce je pořádána společně s OHKP, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Obcí architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Realizaci zajišťuje společnost DOMINIK CENTRUM.  

V dopoledních hodinách proběhla beseda na téma - Nové plánovací období 2014 - 2020 

 

14. října 2013

proběhlo první  setkání "Diskuzních kulatých stolů" za přítomnosti zástupců hlavních politických stran a členů OHKP.

Téma besedy: Rozvoj Plzeňského kraje, směrování dotačních zdrojů a podporu podnikání v ČR.

Beseda byla živě zaznamenána a přenášena do sítě internetu a uložena na síti YouTube.com.

 

17. října 2013

proběhlo druhé  setkání "Diskuzních kulatých stolů" za přítomnosti zástupců hlavních politických stran a členů OHKP.

Téma besedy: Zahraniční politika jako nástroj podpory exportů i investorů.

Beseda byla živě zaznamenána a přenášena do sítě internetu a uložena na síti YouTube.com.

 

 22. října 2013

proběhlo třetí  setkání "Diskuzních kulatých stolů" za přítomnosti zástupců hlavních politických stran a členů OHKP.

Téma besedy  Podpora technického vzdělávání pro rozvoj Plzeňského kraje.

Beseda byla živě zaznamenána a přenášena do sítě internetu a uložena na síti YouTube.com.

 

16. prosince 2013

Dne 16.12.2013 pořádala již tradičně OHK Plzeňsko Vánoční setkání všech svých členů za účasti hlavních představitelů radnice města Plzně, starostů města Plzně, poslanců PČR, senátorů PČR,  hlavních představitelů politických stran a dalších pozvaných hostů.

Pro velký úspěch z minulých let bylo setkání opět uskutečněno v prostorách Pivovarského muzea na téma - Staročeská zabijačka.