Kalendář akcí za rok 2012

 

Kalendář akcí za rok 2012

 

16. dubna 2012

proběhlo 7. Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Plzeňsko.

 

24. května 2012

Okresní hospodářská komora Plzeňsko se stala garantem akce "STAVBA ROKU 2011".   Devátého ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se zúčastnilo celkem 37 staveb. Záštitu nad akcí převzala ředitelka kanceláře České komory architektů paní Ing. Tamara Čuříková.  Spolu-vyhlašovateli soutěže jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Česká komora architektů, Obec architektů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

24.5.2012 proběhl galavečer, kde proběhlo vyhlášení vítězů. Více o této akci na www.stavbaroku.cz

 

26. září 2012

proběhlo druhé setkání "Diskuzních kulatých stolů" za přítomnosti zástupců hlavních politických stran a členů OHKP.

Téma besedy: Budoucnost operačních programů, jejich priority, možnost PPP projektů.

Beseda byla živě zaznamenána a přenášena do sítě internetu a uložena na síti YouTube.com.

 

 9. října 2012

proběhlo třetí setkání "Diskuzních kulatých stolů" za přítomnosti zástupců hlavních politických stran a členů OHKP.

Téma besedy: Rozvoj Plzeňského kraje, investiční akce Plzeňského kraje v programu stran.

Beseda byla živě zaznamenána a přenášena do sítě internetu a uložena na síti YouTube.com.

 

 9. - 10. října 2012

proběhl za garance OHK Plzeňsko 5. ročník veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí - FINPEX 2012.  Akce je pořádána společně s OHKP, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Obcí architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Realizaci zajišťuje společnost DOMINIK CENTRUM. Garantem a záštitu nad veletrhem převzal hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec

 

17. prosince 2012

Dne 17.12.2012 pořádala jako každý rok OHK Plzeňsko Vánoční setkání všech svých členů za účasti hlavních představitelů radnice města Plzně, starostů města Plzně, poslanců PČR, senátorů PČR,  hlavních představitelů politických stran a dalších pozvaných hostů.

Pro velký úspěch z minulého roku bylo setkání opět uskutečněno v prostorách Pivovarského muzea na téma - Staročeská zabijačka.