Kalendář akcí za rok 2011

 

Kalendář akcí za rok 2011

 

30. března 2011

proběhlo 6. Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Plzeňsko, které bylo volební

 

25. května 2011

Okresní hospodářská komora Plzeňsko se stala garantem akce "STAVBA ROKU 2010". Osmého ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se zúčastnilo celkem 44 staveb. Záštitu nad akcí převzali hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec a plzeňský primátor pan Martin Baxa. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Česká komora architektů, Obec architektů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. 25.5.2011 proběhl galavečer, kde proběhlo vyhlášení vítězů. Více o této akci na www.stavbaroku.cz

 

15. - 27. listopadu 2011

V období od 15.- 27.11. proběhla mise do Vietnamu a Číny za účasti členů OHKP a zástupců Plzeňského kraje. Delegace se setkala  českým velvyslancem v Číně s panem Ing. Liborem Sečkou, s představiteli městské části Pekingu v budově SOHO Shang Tu, kde proběhla prezentace o současné podobě města Pekingu. Na Ambasádě ČR v Pekingu proběhla oficiální prezentace podnikatelů z Plzeňského kraje podnikatelům z Číny.

Delegace Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Milanem Chovancem se setkala v Hanoi s podnikateli a zástupci Průmyslové a obchodní komory Vietnamu VCCI. Setkání proběhlo za účasti velvyslance ČR ve Vietnamu panem Michalem Králem.   Českou delegaci také přijal primátor 3. největšího města Vietnamu Haiphongu pan Duong Anh Dien.

 

13. - 14. prosinec 2011

proběhl za garance OHK Plzeňsko 4. ročník veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí - FINPEX 2011.  Akce je pořádána společně s OHKP, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Obcí architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Realizaci zajišťuje společnost DOMINIK CENTRUM. Garantem a záštitu nad veletrhem převzal hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec.

 

19. prosince.2011

Dne 19.12.2011 pořádala OHK Plzeňsko Vánoční setkání všech svých členů za účasti hlavních představitelů radnice města Plzně, starostů města Plzně, poslanců PČR, senátorů PČR,  hlavních představitelů politických stran a dalších pozvaných hostů.

Setkání proběhlo v prostorách Pivovarského muzea.