Kalendář akcí za rok 2009

 

Kalendář akcí za rok 2009

 

6. března 2009

pořádala Okresní hospodářská komora Plzeňsko a Československá obchodní banka, a.s., region Plzeň přednášku vynikajícího rétora a makroekonoma ČSOB pana Tomáše Sedláčka

na téma "GLOBÁLNÍ  KRIZE, SILNÉ  EURO - ŠANCE  PRO  NÁS"

 

16. dubna 2009

proběhlo 5. Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Plzeňsko

 

15. dubna 2009

pořádala Okresní hospodářská komora Plzeňsko přednášku Ing. Vlastimila Bachora, vedoucího oddělení daně z příjmu na Ministerstvu financí v Praze na téma: "Aktuální otázky zdaňování příjmů"

 

25. června 2009

pořádá Okresní hospodářská komora Plzeňsko přednášku na  téma "DATOVÉ  SCHRÁNKY" - moderní způsob komunikace

 

1. října 2009

proběhl za garance OHK Plzeňsko 2. ročník veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí - FINPEX 2009.

V letošním roce veletrh FINPEX nabídl možnost získání maximálního uceleného přehledu investičních příležitostí, především v průmyslových zónách Plzeňského kraje. Akce byla koncipována jako jednodenní, se závěrečným společenským večerem. Nad konáním přijala záštitu hejtmanka Plzeňského kraje Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc a Ing. Pavel Rodl, primátor města Plzně