Zástupci ve výborech a komisích

Výbory:
Kontrolní výbor:
Finanční výbor:
Zadávání veřejných zakázek:
 
Komise:
Komise finanční
Komise pro životní prostředí:
Komise pro prezentaci města:
Komise pro výchovu a vzdělávání:
Komise pro sport a mládež:
Komise pro zdravotnictví:
Komise pro koncepci a rozvoj města:
Komise právní:
Komise pro nakládání s majetkem města:
Komise pro dopravu:
Komise pro bezpečnost:
Komise protidrogová a prevence kriminality:
Komise pro integraci etnických menšin:
Komise pro otázky integrace cizinců:
Komise pro státu a integraci obcí:
Komise pro evropskou integraci a partnerská města:
Komise bytová:
 
 
(bude doplněno v brzké době...)