Výhody členství

Hlavní výhody členství v organizaci
 
1.       Prestiž, záruka solidnosti
Členství v obchodních a hospodářských komorách je na celém světě vnímáno jako prestižní záležitost a potvrzení solidnosti. Členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni. V okolních státech (Německo, Rakousko, Francie…) je pro firmy a podnikatele členství v hospodářských komorách povinné, od svých obchodních partnerů automaticky očekávají členství v hospodářské komoře, proto v případě navazování zahraniční spolupráce může být členství v OHKP velkým plus.
 
2.       Získávání a rozšiřováních obchodních kontaktů
Okresní Hospodářská komora udržuje a rozvíjí spolupráci se zahraničními partnery, organizuje setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně tedy jakýmsi hlavním partnerem. Pravidelná setkání a různé společenské akce pořádané OHKP dávají členům mnoho příležitostí navázat užitečné osobní, společenské a především obchodní kontakty.
V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.
 
3.       Informovanost
Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. 
 
4.       Připomínkování
Hospodářská komora České republiky ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování nejrůznější zákony a vyhlášky. Každý člen komory se tak na základě svých připomínek a podnětů může aktivně zapojit a podílet se na zkvalitnění podnikatelského prostředí v okrese.
 
5.       Odbornost, zvyšování kvalifikace
Vzdělání a znalost oboru je základním předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora proto pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj nejen svých členů, ale také jejich zaměstnanců.
 
6.       Jednota
K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.
 
7.       Top networking 
Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. 
 
8.       Export
Hospodářská komora se snaží proniknout i na zahraniční trh a rozšiřovat exportní možnosti svých členů. Každoročně se proto organizují zahraniční podnikatelské mise s cílem navázání nových obchodních možností a uzavření mezinárodní spolupráce. Nedovolují Vám Vaše povinnosti vycestovat z republiky? V tom případě se můžete zúčastnit přátelských setkání se zahraničními podnikateli, kteří přijíždějí v rámci podnikatelských misí do České republiky.
 
9.       Slevy
Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.
 
10.   Etika
Při  podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře Vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.