Jak se stát členem

Co je třeba udělat, abyste se stali řádnými členy Okresní hospodářské komory Plzeňsko?
 
1. stáhnout si přihlášku z našich webových stránek
 
2. vyplněnou přihlášku spolu s výpisem z obchodního rejstříku/kopií živnostenského listu zaslat na adresu OHKP
 
3. uhradit členský příspěvek na dané období