Zahraniční spolupráce

Okresní hospodářská komora Plzeňsko garantem registru cizinců

Okresní Hospodářská komora Plzeňsko se stala garantem nově vytvářeného registru cizinců z  Vietnamu, Číny, Koreje, Thajska a Mongolska, kteří pracují v ČR. Tento celorepublikový projekt Řízení pracovníků ze zemí mimo EÚ schválilo představenstvo hospodářské komory a v regionech ho budou zajišťovat její oblastní pracoviště.

 Do tvorby databáze, která nebude veřejně přístupná, se mají zapojit velcí  zaměstnavatelé, personální agentury, ubytovatelé, policie, radnice i spolky národností působící v ČR.

 Hospodářská komora bude v další fázi projektu nabízet cizincům v těchto zemích, kteří chtějí pracovat v České republice,  vzdělání.

Týká se to například svářečů nebo zdravotních sester.