Work Life Balance

Související soubory

Program EDUCA
Adobe AcrobatPDF | 220,23 kBuložit
Program Vzdělávejte se pro růst
Adobe AcrobatPDF | 218,61 kBuložit
Work Life Balance
Adobe AcrobatPDF | 217,12 kBuložit

Okresní hospodářskou komoru Plzeňsko oslovila firma DAMACO Group ohledně spolupráce při zajištění realizace projektu "Work Life Balance pro rovnováhu v soukromém i veřejném sektoru" podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V měsíci lednu byla podepsána partnerská smlouva.

Projekt je především reakcí na nedostatečnou informovanost a know-how zaměstnavatelů v oblasti moderních přístupů ke  slaďování pracovních a rodinných povinností a jejich aplikaci do praxe.

Více na www.damaco.cz