Stavba roku Plzeňského kraje 2014

 

Čtyři stavby se mohou pyšnit titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2014. Výsledky prestižní veřejné soutěže byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru ve středu 27. května 2015 v Měšťanské besedě v Plzni. V jednotlivých kategoriích zvítězily: administrativní budova společnosti BRUSIVO Rokycany (novostavby), Stará synagoga v Plzni (rekonstrukce budov), nová komunikace a most na Jateční třídě v Plzni (dopravní a inženýrské stavby) a  Pavilon skla v Klatovech (sportovní a volnočasové stavby).
Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 39 staveb, z nichž 22 nominovala odborná porota do hlavní části klání. Z nich pak vybrala vítěze čtyř kategorií. V páté kategorii, veřejná prostranství, si tentokrát žádná stavba titul neodnesla. „Novinkou byla šestá kategorie – stavby pro bydlení. Letos se do ní ještě žádné objekty nepřihlásily, ale je velkým příslibem do budoucna. Máme zkušenosti z minulých let, že kvalitních a architektonicky hodnotných budov určených pro bydlení stále přibývá,“ připomněl Miloslav Zeman, předseda Okresní hospodářské komory Plzeňsko, která je odborným garantem soutěže.
Kromě hlavních ocenění udělila odborná porota i čtyři čestná uznání. Získalo ho Zdravotní středisko a Penny market v Dobřanech, Biomedicínské centrum a univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Wellness objekt v zámeckém areálu v Hrádku u Sušice a zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech.
Letos potřetí svého favorita mezi přihlášenými stavbami vybrala veřejnost. Na základě hlasování prostřednictvím hlasovacích kuponů a na webových stránkách soutěže zvítězila Rozhledna Tachov Vysoká. Projektantem rozhledny bylo Architektonické studio Hysek, spol. s r. o., STATICA PLZEŇ s.r.o., investorem stavby je město Tachov.
Součástí soutěže je i udělení takzvaných nestatutárních cen. Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs ocenil Areál firmy RSF Elektronik ve Stříbře, primátor Martin Zrzavecký nový objekt NTIS a CTPVV Západočeské univerzity v Plzni. Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko míří do Techmanie za druhou etapu rekonstrukce haly, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ocenil část Městského okruhu Domažlická – Křimická v Plzni. Paralelně se Stavbou roku probíhá samostatná soutěž o Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků  (ČKAIT). Členové komory se letos rozhodli ocenit železniční uzel v Plzni.
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014 jsou Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko (OHK), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a Obcí architektů. Záštitu nad soutěží již tradičně převzal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a primátor statutárního města Plzně Martin Zrzavecký.
Všechny přihlášené stavby budou v následujících týdnech prezentovány na putovní panelové výstavě ve veřejně přístupných prostorách měst a obcí v Plzeňském kraji.
OCENĚNÉ STAVBY
A) Statutární ceny
Titul stavba roku Plzeňského kraje 2014:
Administrativní budova – BRUSIVO Rokycany (novostavby budov)
Titul stavba roku Plzeňského kraje 2014 v kategorii Novostavby budov získává pro svoje čisté dispoziční, tvarové řešení a experimentování s materiály - pohledovým betonem a dřevem.
Stará synagoga v Plzni (rekonstrukce budov)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukce budov je udělena za vynikající rekonstrukci historického objektu a unikátní způsob jeho celkového řešení.
Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa (dopravní a inženýrské stavby)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2014 v kategorii Dopravní a inženýrské stavby získává za zdařilou rekonstrukci stávajícího mostu a výstavbu nového se subtilně působící mostovkou. Vše zasazené do zdařilých sadových úprav.
Pavilon skla Klatovy  (sportovní a volnočasové stavby)
Titul stavba roku Plzeňského kraje 2014 v kategorii Sportovní a volnočasové stavby získává za architektonicky citlivé a novou formou provedené obnovení původního výstavního pavilonu.
 
Čestné uznání poroty:
Zdravotní středisko a Penny market Dobřany, tř. 1. Máje (novostavby budov)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje 2014 získává za následováníhodné propojení marketu s další funkcí občanské vybavenosti a vytvoření objektu městského vzhledu, což bohužel není v našich sídlech samozřejmostí.
Biomedicínské centrum a univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni (novostavby budov)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje 2014 získává za jednoduchý moderní architektonický vzhled a vysoce efektivní uspořádání složitých vnitřních vazeb budovy.
Wellness – objekt pro osobní a fyzickou pohodu, zámecký areál Hrádek u Sušice (sportovní a volnočasové stavby)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje 2014 získává za vkusně pojatý interiér bez rušících technických prvků a za soudobě pojatou kombinaci tradičních materiálů
Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum (sportovní a volnočasové stavby)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje 2014 získává za citlivý návrh kulturního areálu s moderními prvky zasazeného do historického prostředí původních městských hradeb.
 
Cena veřejnosti:
Rozhledna Tachov Vysoká (sportovní a volnočasové stavby)
 B) Nestatutární ceny
Cena hejtmana Plzeňského kraje: Areál RSF Elektronik ve Stříbře (novostavby budov)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za jednoduchý, přehledný návrh a precizní stavební provedení.
Cena primátora města Plzně: Nový objekt NTIS a CTPVV Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (novostavby budov)
Cenu primátora města Plzně získává za moderní dynamické pojetí architektury školské budovy a za efektivní řešení nových výukových a výzkumných prostor Západočeské univerzity.
Cena SPS: Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni (dopravní a inženýrské stavby)
Stavba získává Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR za kvalitní a bezkolizní provedení technologie postupného výsuvu mostní konstrukce přes Slovanské údolí v Plzni.
Cena OHK Plzeňsko: Techmania Science Center – Stavební úpravy a nástavba haly č. 55, 2. etapa (sportovní a volnočasové stavby)
Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko stavba získává za moderní využití původně industriální budovy a zachování historicky cenného odkazu pro další generace.
Cena ČKAIT: Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK (dopravní a inženýrské stavby)
Stavba získává Cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě za moderní architektonické, stavební a dopravní řešení železničního koridoru na území města Plzně.
Fotogalerie oceněných staveb:
             
 Fotogalerie z předávání cen:
         
Napsal uživatel plzenskykraj_ma... dne 28.05.2015 - 08:19Aktualizováno dne 28.05.2015 - 09:38