Delegace Kazachstán 14. – 19. září 2014

 

Konkrétní obchod s částkou 9,4 milionu EUR se podařilo uzavřít při pracovní cestě zástupců Plzeňského kraje a podnikatelů do Východokazašské oblasti Kazašské republiky. Cesta se uskutečnila ve dnech 14. – 19. září 2014 a na programu byla obchodní jednání ve městech Astana a Usť-Kamenogorsk.

Jednání s podnikateli u kulatého stolu.
Plzeňský kraj podepsal před dvěma lety smlouvu o partnerství s Východokazašskou oblastí. Poprvé ovšem došlo k setkání nejvyššího představitele této oblasti, který používá titul akim, s hejtmanem Plzeňského kraje. Setkání se uskutečnilo během zářijového pracovního pobytu v kazašském Usť-Kamenogorsku, kde se akim Berdibek Saparbayev setkal s hejtmanem Václavem Šlajsem, radním Jaroslavem Šobrem a skupinou podnikatelů, kteří do Kazachstánu přijeli dojednávat obchodní partnerství. 
Pracovní cestu zahájilo 15. září 2014 dvanáct podnikatelů spolu s představiteli kraje v Astaně. Na programu bylo jednání s předsedou Komory pro zahraniční obchod Yesimbekovem Sabrem a následovalo setkání s náměstkem ministra energetiky B. Džaksalievem. Hlavním tématem bylo nerostné bohatství, a to zejména velké zásoby černého uhlí, kterými Kazachstán disponuje. Jednání se kromě představitelů kraje zúčastnil také Miloslav Zeman, předseda představenstva Asociace Hospodářských komor Jihozápad a z řad podnikatelů také například ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.
„Celá Evropa hledá náhradu za blokované ruské trhy a Kazachstán je nyní uveden jako prioritní země. Mám proto radost, že naše spolupráce s hejtmanem je ukázková a společně tak pomáháme otevírat trhy pro menší firmy," uvedl Miloslav Zeman.
Odpoledne bylo na programu setkání s velvyslankyní ČR Eliškou Žigovou a následovala schůzka s obchodním radou na velvyslanectví k obchodní spolupráci mezi Českou republikou a Kazachstánem.
Další den se uskutečnilo jednání se zástupci investiční agentury Kaznexinvest, která je partnerem pro tamní podnikatele ve smyslu zprostředkování obchodních příležitostí exportu i importu. Setkání se zúčastnila celá delegace a zejména pro podnikatele to byla příležitost získat cenné kontakty. Tématem společného setkání byla energetika a využitelnost zdrojů.
Po přesunu do města Usť-Kamenogorsk proběhla návštěva výrobního závodu Asia auto, a.s., kde z linek sjíždějí například vozy značky Škoda nebo Kia a ve večerních hodinách následovalo setkání s akimem.

Prohlídka společnosti Asia auto, a. s.
Ve středu 17. září se uskutečnilo velmi významné setkání u kulatého stolu za účasti podnikatelů Východokazašské oblasti. Zde došlo nejen k podpisu důležitého kontraktu, ale také zde měli podnikatelé možnost sjednat si individuální schůzky, které absolvovali během následujících dní pobytu v Kazachstánu.
Zmíněný důležitý kontrakt podepsali zástupci Frýdlantských strojíren Rasl a syn, a. s., kteří cestovali do Kazachstánu spolu s pracovní delegací z Plzeňského kraje. Smlouva byla uzavřena se společností Techstrojinovacia a týkala se dodání výrobní linky v hodnotě 9,4 milionu EUR.

Symbolický "poklep na základní kámen" nové výrobní linky, kterou bude v Kazachstánu stavět společnost Frýdlantské strojírny Rasl a syn, a. s.
„Podpis takto významného kontraktu je impulzem pro další firmy, že trh v Kazachstánu je otevřený podnikatelským příležitostem. Osobní setkání a jednání jsou důležitá pro navázání prvotních kontaktů vedoucích k budoucí spolupráci a zvýšení možnosti získání zakázek, které by podpořily rozvoj firem v Plzeňském kraji," uvedl hejtman Václav Šlajs.
Po podpisu smlouvy se zástupci firem spolu s delegací z Plzeňského kraje přesunuli na místo, kde vyroste nová výrobní linka, aby symbolicky poklepali na základní kámen.
Veškerá jednání se zástupci kazašských firem nejsou myslitelná bez účasti politiků, kteří svou přítomností dávají záruku za firmy, jež chtějí s Kazachstánem obchodovat. Pracovní cesta do této oblasti měla posílit vzájemnou spolupráci a otevřít tak dveře podnikatelům z Plzeňského kraje k dalším možnostem rozvoje, a jak se ukázalo o spolupráci má zájem i druhá strana.
„Ukázalo se, že možnosti spolupráce nejsou jen v oblasti energetiky a při jednání jsme byli otevřeni dalším požadavkům. Překvapilo nás, že například investor je schopen od vlády dostat ihned proplaceno 30 % investice. Protože s Plzeňským krajem připravujeme otevření zrcadlových kanceláří s čínskou provincií, otevřeni jsme tuto myšlenku i s Východokazašskou oblastí," zhodnotil cestu Miloslav Zeman a dodal: “Překvapil nás jejich okamžitý a konkrétní zájem. Pro komunikaci podnikatelů, ale nejen jich,  by to byl významný most pro spolupráci."